Sirpa Kalliomaa

/Valtuutetut ja luottamushenkilömme
Sirpa Kalliomaa
Kaupunginvaltuutettu, teknisen lautakunnan jäsen

Esittely, omin sanoin keväällä 2020:

Olen Sirpa Kalliomaa, eläkkeellä oleva entinen päiväkodin johtaja.

Haluan olla mukana rakentamassa Hyvinkäästä lapsiystävällisen kaupungin, jossa perheitä ja heidän mahdollisuuksiaan tehdä erilaisia valintoja tuetaan. Hallitus laatii osaamiseen ja oppimisen tiekartan vuodelle 2030. Ohjelmassa etsitään keinoja koulutus- ja osaamistason nostamiseksi, koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi ja oppimiserojen kaventamiseksi. Hallitus ryhtyy tiekartan pohjalta tekemään konkreettisia toimenpiteitä kuntien tukemiseksi. Hyvinkään Pelikirjan kärkihankkeena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin
edistäminen kaikkien toimialojen voimin.

  • Yhteistyössä rakennamme tulevaisuuden Hyvinkäätä
    turvaamalla hyvän ilmanlaadun, pohja- ja pintavesien
    puhtauden sekä luonnon monimuotoisuuden.
  • Onneksi Hyvinkäällä on jo kärkihankkeena kuntalaisten osallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisääminen. Meidän tulee huomioida kuntalaisten osallisuus päätöksenteossamme.

1: Kehu joku hyvinkääläinen toimija
Hyvinkäällä toimii monia vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka tekevät arvokasta työtä eri toimialueilla. Kolmannen sektorin työn merkitys on suuri. Vapaaehtoistyöntekijöiden tukeminen ja toiminnan laajentaminen ja kehittäminen tulisi olla yksi tavoitteemme. Kolmas sektori ja vapaaehtoistyöntekijät ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita.

2. Sydämen asia
Meidän tulee kantaa vastuu toinen toisistamme ja yhteisestä tulevaisuudesta. Pidetään kaikki mukana. Yhdenkään nuoren ei tulisi syrjäytyä, eikä yhdenkään ikäihmisen pelätä vanhenemista. Kaikenikäisillä ihmisillä tulee olla oikeus vaikuttaa tulevaisuuteensa, vaatia oikeuksiaan ja tuoda esille omia huoliaan.

3. Viiden pisteen vinkki #hyvinkää
Löydä Hyvinkään metsät ja liiku luonnossa! Hyvinkään viheralueista valtaosa on erilaisia metsiä. Meillä on niin lyhyt matka metsään jokaiselta asuinalueelta. Hyvinkäällä on upeita ulkoiluväyliä ja luonnonpolkuja. Suurin osa ulkoilureiteistä soveltuu myös pyöräilyyn. Talvella ulkoilureiteillä on runsaasti hoidettuja latuja. Meiltä löytyy myös hyviä kalastus- ja uimapaikkoja. Opi nauttimaan Hyvinkään upeasta luonnosta.