Minna Hyytiäinen

”Tulevaisuus on meidän päätösten tulosta”

Koulutus ja kulttuuri ovat sydämenasioitani. Rakastan neulomista, käsitöitä ja kaikkea muuta luovaa tekemistä. Olen ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu ja kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtaja. Päivätyössäni edistän suomalaista kulttuuria ja kädentaitoja Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n toiminnanjohtajana ja Taito-lehden päätoimittajana. Koulutukseltani olen muotoilija ja kasvatustieteen maisteri. Työurani aikana olen toiminut mm. muotoilualan yrittäjänä, opettajana ja ennen nykyistä tehtävääni taiteen perusopetuksen oppilaitoksen rehtorina. Taidekasvatuksen asiat ovat minulle tärkeitä ja uskon myös, että luovuusosaaminen on tekoälyaikakaudella yksi tärkeimmistä tulevaisuuden työelämätaidoista. Toimin Taiteen perusopetusliiton hallituksen varapuheenjohtaja ja keväällä 2018 olin mukana työryhmässä, joka kirjoitti Vihreiden kulttuuripoliittisen ohjelman. Taito- ja taideaineet tarvitsevat puolestapuhujansa.

Koulutus on toimivan yhteiskunnan perusta. Korkeatasoinen suomalainen koulutus ei saa olla vain kliseinen lause; on pidettävä huolta siitä, että opettajamme saavat parhaat mahdolliset eväät hoitaa tehtävänsä ja pystymme tarjoamaan sellaiset oppimisympäristöt, jotka tukevat tulevaisuuden oppimista. Meidän on huolehdittava siitä, että jokaisella on tasavertainen mahdollisuus saada koulutusta perhetaustasta riippumatta. Työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja edellyttää elinikäistä oppimista. On huolehdittava siitä, että jokaisella on mahdollisuus päivittää osaamistaan vastaamaan tulevaisuuden työelämätaitoja elämän eri vaiheissa. Näitä asioita edistän myös Laurea ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenenä sekä Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen osaamisen ennakointifoorumissa.

Luonnon kunnioittaminen ja resurssiviisas kuluttaminen ovat elämän perusarvoja. Luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutoksen torjunta ja puhdas pohjavesi ovat edellytykset tulevaisuuden elämälle. Ilmastonmuutos pakottaa meidät ajattelemaan uudelleen suhdettamme aineelliseen kuluttamiseen. Tavaroiden tuoma mielihyvä ei kestä pitkään ja se on helposti korvattavissa aineettomilla elämyksillä.

Osallisuuden tunne elämän eri vaiheissa ja tilanteissa on perusta hyvälle elämälle. Tämä on perusoikeus iästä tai taustasta riippumatta. Yksinäisyys on Suomessa liian yleistä ja siihen johtaviin syihin tulee pureutua. Arjessa tärkeää on aika ja läsnäolo yhdessä läheisten kanssa. Kolmen lapsen äitinä koen vahvasti vastuuta siitä, millaisen maailman jätämme lapsillemme.

https://www.minnahyytiainen.fi/
Facebook: Minna Hyytiäinen Vihreät
Twitter: @MinnaHyytiainen
Instagram: minna.hyytiainen