Minna Hyytiäinen

Minna Hyytiäinen
Olen ehdolla kuntavaaleissa 2021!

/Valtuutetut ja luottamushenkilömme

Minnan kotisivut / Minna Facebookissa / Twitterissä / Instagramissa

Minna omin sanoin keväällä 2020:

Kolmen lapsen äitinä jaan jokaisen vanhemman huolen lastemme tulevaisuudesta ja siitä millaisen maailman jätämme heille. Ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettuna olen oppinut, kuinka paikallisilla päätöksillä on suora vaikutus arkiseen elinympäristöömme.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtajana työskentelen sen puolesta, että kulttuuripalvelut olisivat kaikkien saavutettavissa. Kulttuuripalvelut ovat liikuntapalveluiden ohella parasta ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä ikään katsomatta.

Tasa-arvoinen mahdollisuus koulutukseen on avain hyvinvoivaan yhteiskuntaan. Pidetään huolta, että jokainen saa tarvitsemansa tuen oppimiseen ja parhaat mahdolliset eväät elämänpolulleen.

1. Kehu joku hyvinkääläinen toimija

Villa Arttu on Hyvinkään helmi. Villa Artussa on upeat tilat harrastaa kulttuuria ja osallistua erilaisiin tapahtumiin, näyttelyihin ja työpajoihin. Villa Artussa tehdään kulttuurityötä isolla sydämellä.

2. Sydämen asia

Kädentaidot ja käsityö. Digitalisaatio on tärkeää ja meidän tulee huolehtia siitä, että olemme maailman kärkimaita uusien teknologisten ratkaisujen käyttöönotossa. Emme saa kuitenkaan unohtaa käsillä tekemisen merkitystä. Sen lisäksi, että käsillä tekeminen tuottaa hyvää oloa, se toimii myös apuna asioiden hahmottamisessa ja oppimisessa. Paras tapa rentoutua teknoähkystä on istahtaa hetkeksi käsityön ääreen.

3. Viiden pisteen vinkki #hyvinkää

Hyvinkäällä on erinomainen orkesteri. Hyvinkään Orkesterin konsertit ovat poikkeuksetta todella korkeatasoisia. Tuntuu etuoikeutetulta päästä huippukonsertteihin, jotka ovat kävelymatkan päässä kotoa. #hyvinkäänorkesteri

https://www.minnahyytiainen.fi/
Facebook: Minna Hyytiäinen Vihreät
Twitter: @MinnaHyytiainen
Instagram: minna.hyytiainen

Minnan eduskuntavaalikampanjasta 2019:

”Tulevaisuus on meidän päätösten tulosta”

Koulutus ja kulttuuri ovat sydämenasioitani. Rakastan neulomista, käsitöitä ja kaikkea muuta luovaa tekemistä. Olen ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu ja kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtaja. Päivätyössäni edistän suomalaista kulttuuria ja kädentaitoja Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n toiminnanjohtajana ja Taito-lehden päätoimittajana. Koulutukseltani olen muotoilija ja kasvatustieteen maisteri. Työurani aikana olen toiminut mm. muotoilualan yrittäjänä, opettajana ja ennen nykyistä tehtävääni taiteen perusopetuksen oppilaitoksen rehtorina. Taidekasvatuksen asiat ovat minulle tärkeitä ja uskon myös, että luovuusosaaminen on tekoälyaikakaudella yksi tärkeimmistä tulevaisuuden työelämätaidoista. Toimin Taiteen perusopetusliiton hallituksen varapuheenjohtaja ja keväällä 2018 olin mukana työryhmässä, joka kirjoitti Vihreiden kulttuuripoliittisen ohjelman. Taito- ja taideaineet tarvitsevat puolestapuhujansa.

Koulutus on toimivan yhteiskunnan perusta. Korkeatasoinen suomalainen koulutus ei saa olla vain kliseinen lause; on pidettävä huolta siitä, että opettajamme saavat parhaat mahdolliset eväät hoitaa tehtävänsä ja pystymme tarjoamaan sellaiset oppimisympäristöt, jotka tukevat tulevaisuuden oppimista. Meidän on huolehdittava siitä, että jokaisella on tasavertainen mahdollisuus saada koulutusta perhetaustasta riippumatta. Työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja edellyttää elinikäistä oppimista. On huolehdittava siitä, että jokaisella on mahdollisuus päivittää osaamistaan vastaamaan tulevaisuuden työelämätaitoja elämän eri vaiheissa. Näitä asioita edistän myös Laurea ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenenä sekä Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen osaamisen ennakointifoorumissa.

Luonnon kunnioittaminen ja resurssiviisas kuluttaminen ovat elämän perusarvoja. Luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutoksen torjunta ja puhdas pohjavesi ovat edellytykset tulevaisuuden elämälle. Ilmastonmuutos pakottaa meidät ajattelemaan uudelleen suhdettamme aineelliseen kuluttamiseen. Tavaroiden tuoma mielihyvä ei kestä pitkään ja se on helposti korvattavissa aineettomilla elämyksillä.

Osallisuuden tunne elämän eri vaiheissa ja tilanteissa on perusta hyvälle elämälle. Tämä on perusoikeus iästä tai taustasta riippumatta. Yksinäisyys on Suomessa liian yleistä ja siihen johtaviin syihin tulee pureutua. Arjessa tärkeää on aika ja läsnäolo yhdessä läheisten kanssa. Kolmen lapsen äitinä koen vahvasti vastuuta siitä, millaisen maailman jätämme lapsillemme.

https://www.minnahyytiainen.fi/
Facebook: Minna Hyytiäinen Vihreät
Twitter: @MinnaHyytiainen
Instagram: minna.hyytiainen