Kristiina Urtamo

/Valtuutetut ja luottamushenkilömme
Kaupunginvaltuutettu, opetuslautakunnan jäsen

Kristiina omin sanoin, keväällä 2020: Kristiina Urtamo, järjestötoimija, mehiläishoitaja. Arvoja ja aatteitani elämästä ja politiikasta:

Tehdään arkipäivän tekoja luonnon ja ilmaston hyväksi, jokainen omien voimavarojemme mukaan. Vihreiden arvojen mukaisesti meidän on pidettävä huoli niistä, jotka eivät siihen itse kykene, pidetään kaikki mukana eikä jätetä ketään.

Tarvitaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja köyhyyden torjumista, vähentämistä ja poistamista Pidetään huoli lapsista ja vanhuksista, tarjotaan heille hyvinvointia kaikissa elämänvaiheissa.

Mahdollistetaan hyvä ja inhimillinen elämä kaikille.

Satsataan sivistykseen ja koulutukseen.

Edistetään tasa-arvoa ja turvallista maailmaa, ihmisoikeuksia ja kaikkien yhdenvertaisuutta.

Turvataan luonnon monipuolisuus. Pelastetaan metsät ja sen eliöstö ja aloitetaan niiden hoitaminen jatkuvan kasvatuksen menetelmällä

Mielestäni on tärkeätä pitää Hyvinkään kylät elinvoimaisina luontoarvoja kunnioittaen. Meidän tulee tehdä inhimillistä politiikkaa hyvinkääläisten hyväksi.