Valtuutetut ja luottamushenkilömme

Kuntavaaleissa 2017 äänimäärämme nousi 3,9% ja ansaitsimme seitsemän valtuutettua aiemman viiden sijaan. Valtuustokauden 2017-2021 vihreät luottamushenkilöt on listattu tällä sivulla. Valtuustoryhmän kokoonpano ja muutama luottamuspaikka vaihtui syyskuussa 2020.

Valtuustoryhmä ja kaupunginhallitus:

Kaupunginhallituksessa vihreiden jäsen on Aki Korpela, ja hänen varajäsenenään toimii Minna Hyytiäinen. Myös kaupunginvaltuuston II vpj:llä (Sanna-Kaisa Patjas) on läsnäolo-oikeus kaupunginhallituksen kokouksissa ja kaupunginhallituksen henkilöstöjaostossa. Kaupunginhallituksen jäsen Korpela on hallituksen alaisen kehittämisjaoston jäsen ja varapuheenjohtaja.

Varavaltuutetut sisääntulojärjestyksessä ovat:
  • Roosa Laakso
  • Helena Lustig
  • Hanna Mamia-Walther (Siirtynyt Kokoomukseen)
  • Yrjö Ala-Paavola
  • Niko Kostia
  • Laura Alkula
  • Niina Koskelin
Vihreät lautakunnissa:

Ympäristölautakunnan puheenjohtaja: Terhi Korpela
Ympäristölautakunta, varajäsen: Niina Koskelin

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtaja: Minna Hyytiäinen
Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta, varajäsen: Niina Koskelin, Anette Helénin (SDP) varajäsen Nina Pyykkönen

Opetuslautakunta jäsen: Markku Jahnukainen
Opetuslautakunta, varajäsen: Minna Hyytiäinen

Teknisen lautakunnan jäsenet: Yrjö Ala-Paavola ja Sirpa Kalliomaa
Tekninen lautakunta, varajäsen: Niko Kostia

Tarkastuslautakunnan jäsen: Laura Alkula
Tarkastuslautakunta, varajäsen: Satu Kontiainen

Vihreät muissa luottamustehtävissä:

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Keusote):
yhtymävaltuuston jäsen: Satu Kontiainen
yhtymävaltuuston varajäsen: Soile Kalliomäki
hallituksen jäsen (II varapuheenjohtaja): Aki Korpela (myös henkilöstöjaoston varajäsen)
hallituksen varajäsen: Sanna-Kaisa Patjas
SOTE-jaoston jäsen: Satu Kontiainen

KOY Villatehtaan hallituksen jäsen: Helena Lustig
KOY Sairaalanmäen hallituksen jäsen: Maiju Laakso
Hyria koulutus Oy:n hallituksen jäsen: Markku Jahnukainen
Hyria koulutus Oy:n hallituksen varajäsen: Roosa Laakso
Musiikkiopiston hallituksen jäsen: Niina Koskelin
Musiikkiopiston hallituksen varajäsen: Inari Arjas

Lasten ja nuorten taidekeskuksen hallituksen jäsen: Niina Koskelin
Lasten ja nuorten taidekeskuksen hallituksen varajäsen: Laura Alkula
Hyvinkään veden johtokunnan jäsen: Jarkko Majava
Hyvinkään veden johtokunnan varajäsen: Yrjö Ala-Paavola
Hyvinkään ravitsemuspalvelut Oy:n hallituksen jäsen: Juha Anttila

Vanhustentalosäätiön hallituksen jäsen: Laura Alkula
Hyvinkään Kaivopihasäätiön hallituksen jäsen: Sinikka Ala-Paavola
Vantaanjoen neuvottelukunnan jäsen: Terhi Korpela
Kiinteistötoimituksen uskottu henkilö: Laura Alkula
Keskusvaalilautakunnan jäsen: Marja-Leena Kurikko
Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan jäsen: Terhi Korpela
Lisäksi yksi käräjäoikeuden lautamies

HUS-Hyvinkään sairaanhoitolautakunnan jäsen: Jyrki Puuronen
HUS-Hyvinkään sairaanhoitolautakunnan varajäsen: Satu Kontiainen
ETEVA-kuntayhtymän hallituksen jäsen: Terhi Suuronen
Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n hallituksen jäsen: Terhi Suuronen
LAUREA-ammattikorkeakoulun hallituksen jäsen: Minna Hyytiäinen
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan varajäsen: Niko Kostia
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsen: Inari Arjas