Politiikkaamme

Tutustu tekemäämme politiikkaan:
Luottamushenkilöidemme lehtikirjoituksia täällä>
Lue valtuustoaloitteitamme ja lausuntojamme täällä>
Asiaa kuntavaaleista 2021 täällä>

Vihreiden periaateohjelmasta: ”Teemme työtä ilmastonmuutoksen ja kuudennen sukupuuttoaallon pysäyttämiseksi, jotta tuleville sukupolville jää elinvoimainen maapallo. Taistelemme tasa-arvoisen, turvallisen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden puolesta. Puolustamme luontoa ja ihmisiä ahneutta ja lyhytnäköisyyttä vastaan.” Tutustu periaateohjelmaan täällä>

Hyvinkään vihreät kokoaa vihreästi ajattelevat Hyvinkääläiset yhteen – ja antaa paikallispolitiikassa äänen ympäristölle, eläimille ja heikommassa asemassa oleville. Puolueen periaateohjelma toteaa näin: ”Vihreät on tulevaisuuspuolue ja yhteiskunnallinen liike, joka kokoaa erilaisista taustoista tulevat ihmiset muuttamaan yhdessä maailmaa.”

Kuva: Pieni kasvintaimi. Teksti: Kasvatus ja koulutus.

Vihreät ovat koulutusmyönteinen puolue, joka on profiloitunut sivistyksen puolestapuhujana. Vaikka kestävä talous on tärkeä tavoite, on kaiken keskiössä kuitenkin ihminen. Hänen hyvinvointinsa ja tulevaisuutensa on tärkein. Suomi on korkean osaamisen ja teknologian maa, joka tarvitsee huippuosaajia joita myös meidän kouluissamme kasvaa.

Hyvinkään on tärkeää olla jatkossakin korkeakoulukaupunki, jopa siinä määrin, että saisimme enemmän koulutustarjontaa meille. Uusi Hyvinkään lukio varmistaa, että meillä on tilat ja lukiokoulutusta nuorille ja aikuisille vielä tulevina vuosikymmeninä. Ammatillisen koulutuksen valtakunnalliset leikkaukset ovat heikentäneet Hyrian toimintaa alueella, haluamme parantaa ammatillisen koulutuksen asemaa ja arvostusta alueella ja yrityksissämme.

Olemme puolustaneet Hyvinkään opetuksessa laajaa kielivalikoimaa ja englanninkielistä opetusta – lisäksi olemme pitäneet esillä IB-lukion mahdollisuutta Hyvinkäällä. Haluamme panostaa jatkossakin oppilashuoltoon ja henkilökunnan jaksamiseen, sekä osaamisen päivittämiseen. Meille on tärkeää, että koulussa voivat hyvin niin oppilaat kuin opettajatkin.

Hyvinkäällä on turvallista kasvaa ja varttua, meillä on kunnallisia päiväkoteja joita tukee joukko monipuolisia yksityisiä varhaiskasvatuksen yksiköitä. Lapsemme saavat leikkiä onnellisissa hoitopaikoissa parhaiden ammattilaisten valvonnassa. Olemme valtuustossa sitoutuneet säilyttämään kyläkoulut ja varhaiskasvatuksen kun lapsimäärä alueella on riittävä.

Valokuva: Asuintaloja. Teksti: Kaavoitus, maankäyttö ja kaupungin kehittäminen
Uutta Hyvinkäätä: 2010 luvulla rakennettuja Ahjonkadun asuinkerrostaloja.

Vastuu ympäristöstä kuuluu meille kaikille! Kaavoituksessa kaupunki joutuu sovittamaan yhteen luonnonympäristön ja kasvavan kaupungin tarpeet. Vihreät luottamushenkilöt ovat väsymättä ottaneet luontoarvot esiin päätöstenteon yhteydessä. Meille tärkeää on suojata pohjavesiämme pilaantumiselta ja vastutaa luonnon monimuotoisuuden köyhdyttämistä. Hyvinkään yhteinen tavoite on saavuttaa hiilineutraalius. Tätä kehitystä on tuettava kaikessa kaupungin toiminnassa, jotta tavoitteeseen päästään mahdollisimman nopeasti.

Meille on tärkeää, että kaupunki käyttää luonnonvaroja kestävällä tavalla, ja ettemme tuhoa paikallisia ekosysteemejä, lähiluontoa tai kiihdytä lajikatoa. Olemme puolustaneet jatkuvan kasvatuksen metsänhoitoa, joukkoliikennettä, sekä lähi- ja virkistysluontokohteita rakentamiselta. Olemme onnistuneet vauhdittamaan mm. suoalueiden suojelua Hyvinkäällä, sekä pelastamaan paikallisia kosteikkoja rakentamiselta, esimerkiksi Niinistönkorvessa.

Hyvinkää kasvaa ja kehittyy jatkuvasti. Olemme houkutteleva kunta kaikenikäisille, työssäkäyville, perheille ja varttuneille kuntalaisille. Koemme arvokkaana Hyvinkään ainutlaatuisen kulttuuriympäristön ja sen helmet, joita haluamme varjella myös tuleville Hyvinkääläisille. Sveitsin matkailuun ja ulkoiluun keskittyvä alue on vielä osittain kiistanalainen. Me olemme esittäneet uudisrakentamisen pienentämistä alueen suunnitelmista ja osoittaneet huolta alueen kulumisen ja pohjaveden muodostumisen vuoksi.

Hangonsillan uusi kaupunginosa rakentuu parhaillaan. Uusi lukiorakennus ja tuleva monitoimihalli tuovat uusia urheilu- kokous- ja tapahtumamahdollisuuksia Hyvinkäälle, aivan rautatieaseman naapuriin. Korostamme uusien rakennusten ja alueiden esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta, niin tilojen kuin palveluidenkin osalta.

Kuva; Kelohirsi. Teksti: Kuntalainen ja kulttuuri.


Me vihreät etsimme elämyksiä kulttuurista, emme kulutuskulttuurista. Hyvinkää on monipuolinen kulttuuri- ja urheilukaupunki, vaalimme sitä kaikenikäisille harrastajille. Vihreille tärkeää on kulttuurin harrastamisen ja ammattimaisen tekemisen edellytysten turvaaminen. Tunnistamme kulttuurin ja urheilun merkittävät positiiviset vaikutukset ihmisten hyvinvointiin arjessa. Harrastusten, kulttuurin, tai urheilun ympärillä on myös virkeää tapahtumakulttuuria – jonka toivotamme tervetulleeksi kaupunkiimme. Meille on tärkeää niin turvata museotoiminnan jatkuminen, musiikkiopiston toiminta, kuin kuvataidekoulutus Hyvinkäällä. Emme suhtaudu uusiin leikkauksiin kulttuurista suopeasti.

Kunta on ihmisten yhteisö. Mahdollisuus vaikuttaa omaan elinpiiriinsä on elintärkeää lähidemokratiaa. Kuntalaisia innostaaksemme, meidän on vahvistettava asukkaiden ja toimijoiden kuulemista kaupungin hankkeiden yhteydessä. Kunnan tulee tuottaa vapaasti saatavilla olevaa tietoa, helposti ymmärrettävässä muodossa päätöksenteon tueksi.

Osallistava budjetti on mainio esimerkki siitä, miten kuntalaiset saavat paremmin käsityksen esimerkiksi kunnan rahojen käytöstä ja mittasuhteista.

Kuva; Maaseutumaisema, hiekkatie, pellot. Teksti: Hyvinvointi, sote ja yhdenvertaisuus

Vihreys on sitä, että jokaiselle on turvattava ihmisarvoinen elämänpolku. Elämä alkaa, sujuu ja joskus myös päättyy, turvallisesti ja tuettuna jokaisen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Hyvinvointivaltiolla on turvaverkot syystäkin, mutta meidän tehtävä kunnissa on varmistaa verkon kiinnikkeet, sekä parsittava silmäpaot. Pidämme ääntä laadukkaiden palvelujen ja yhdenvertaisten oikeuksien puolesta myös Keusotessa.

Tärkeintä on hyvä arki. Sen on oltava sitä niin kotonaan tuetusti asuville, kuin kokoaikaisesti palvelujen piirissa asuville. Aikaa ja rahaa vievistä älyttömyyksistä on saatava aikaa ihmisten kohtaamiselle ja oikealle hoito- ja kuntoutustyölle.

Sijaintimme ja elinkeinoelämämme kutsuu uutta yrittäjyyttä ja innovointia kaupunkiimme – toivotamme sen tervetulleeksi ja tasoitamme uusien yritysten matkaa alkutaipaleella, jotta niistä kasvaa työllistäviä menestystarinoita maailmalle saakka vietäviksi. Ollaan yhdessä avarakatseisia uusille keinoille lisätä työpaikkoja ja vähentää köyhyyttä Hyvinkäällä.

Kaupunkimme tulee kiinnittää huomiota yhdenvertaiseen kohteluun ja mahdollisuuksiin kaikessa toiminnassaan. Palveluiden ja rekrytoinnin tulee huomioida ihmisten monipuolisuus ja taustat sekä poistaa aktiivisesti syrjiviä tai syrjäytymistä aiheuttavia rakenteita. Haluamme jatkaa pakolaisten vastaanottoa, koska meillä on mahdollisuus kantaa pieni taakkamme jatkossakin. Myös muu maahanmuutto tarvitsee oikeudenmukaista, avointa politiikkaa

Teksti: Tue toimintaamme lahjoituksella

Toimintaamme rahoitetaan ns puolueverolla, joka tarkoittaa prosenttiosuutta luottamushenkilöidemme palkkioista. Tämän lisäksi saamme tuloja myös jäsenmaksuista. Vaalien käyminen kallistuu vuosi vuodelta, joten olemme äärimmäisen kiitollisia jokaisesta saamastamme lahjoituksesta. Mikäli haluat tukea toimintaamme ja avustaa vaalityötämme: käytä puolueen lahjoitustyökalua. Suunnattoman suuri kiitos kaikille lahjoittajille!