Politiikkaamme

Vihreän politiikan tavoitteena on peruskorjata yhteiskunta lempeämmäksi, tasa-arvoisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Vihreä päätöksenteko on eettistä, avointa ja läpinäkyvää. Kunnianhimoinen ympäristöpolitiikka on vihreän politiikan kulmakivi.

Paras perintö lapsillemme on puhdas ja hyvinvoiva luonto. Kulutuksesta on siirryttävä kestävyyteen: näin tuotteet, tavarat, luonto ja ilmasto kestävät sukupolvelta toiselle.

 

Koulutus ja kasvatus
Vihreät ovat koulutusmyönteinen puolue, joka on profiloitunut sivistyksen puolestapuhujana. Vaikka kestävä talous on tärkeä tavoite, on kaiken keskiössä kuitenkin ihminen. Hänen hyvinvointinsa ja tulevaisuutensa on tärkein.

Kaavoitus ja maankäyttö
Vastuu ympäristöstä kuuluu meille kaikille. Kaavoituksessa kaupunki joutuu sovittamaan yhteen luonnonympäristön ja kasvavan kaupungin tarpeet. Vihreät ovat kaavakäsittelyissä ainoa luonnonarvot aidosti esille ottava poliittinen ryhmä. Pohjaveden suojelu, monimuotoisen luonnon ja kulttuuriympäristön turvaaminen sekä hiilineutraaliksi kaupungiksi pyrkiminen ovat vihreää politiikkaa.

Kehittäminen
Hyvinkää kasvaa ja kehittyy jatkuvasti. Kaupungissa on käynnissä monia isoja hankkeita: Sveitsin matkailualue ja Hangonsillan uusi kaupunginosa. Esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden tulee ulottua tilojen lisäksi myös palvelujen saavutettavuuteen ja käytettävyyteen. Maahanmuuttoon ja kotoutumiseen tarvitaan vihreää, oikeudenmukaista politiikkaa.

Kulttuuri
Me vihreät etsimme elämyksiä kulttuurista, ei kulutuskulttuurista. Vaalimme monipuolista ja osallistavaa kulttuurikenttää kaikenikäisille. Vihreille tärkeää on kulttuurin harrastamisen ja ammattimaisen tekemisen edellytysten turvaaminen.

Kuntalainen
Kunta on ihmisten yhteisö. Kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa arkeensa on vahvistettava. Kuulemisen ja suunnitteluun mukaan ottamisen on oltava oikea-aikaista ja aidosti vaikuttavaa. Jokaiselle on turvattava ihmisarvoinen elämänpolku. Tärkeintä on hyvä arki.

 

 

Toimintaamme rahoitetaan ns puolueverolla, joka tarkoittaa prosenttiosuutta luottamushenkilöidemme palkkioista. Tämän lisäksi saamme tuloja myös jäsenmaksuista. Vaalien käyminen kallistuu vuosi vuodelta, joten olemme äärimmäisen kiitollisia jokaisesta saamastamme lahjoituksesta. Mikäli haluat tukea toimintaamme ja avustaa vaalityötämme: käytä puolueen lahjoitustyökalua. Suunnattoman suuri kiitos kaikille lahjoittajille!