Muistutimme: Vastustamme kadun rakentamista Sonninmäen läpi


MUISTUTUS: Asemakaava ja asemakaavan muutos 23:001, Sonninmäki

HYD/1259/10.02.03.00/2022

Hyvinkään vihreät ry esittää asiakirjoista mielipiteenään seuraavaa:

Sonninmäen uudessa asemakaavaehdotuksessa on huomioitu runsas kuntalaispalaute ensimmäisestä asemakaavaluonnoksesta. Suunnitellun tien ja junaradan väliin aiottu rakentamisalue on uudessa kaavaehdotuksessa poistettu. Tämä on hyvä asia. Tie-ehdotus kuitenkin näkyy uudessa asemakaavaehdotuksessa edelleen. Kuntalaiset ovat sankoin joukoin vastustaneet tien rakentamista Sonninmäkeen. Sonninmäen säilymistä nykyisessä virkistyskäytössä kannattaa julkisesti noin pari tuhatta kuntalaista adresseissa. Lisäksi alueen puolesta on kirjoitettu vuosien ajan laajasti niin sanomalehdissä kuin sosiaalisessa mediassa. Mielipiteen ilmaisuista on pääteltävissä, että Sonninmäen alue on hyvinkääläisille merkittävä ja tärkeä paikka. Kuntalaisdemokratiaa ja -aktiivisuutta tulisi kunnioittaa, ja kaavoittaa Sonninmäki kokonaisuudessaan virkistysalueeksi. Myös kaavaehdotuksessa Uudenmaankadun ja Sairaalankadun varteen nakerretut alueet tulee liittää virkistysalueeseen.

Tie toisi mukanaan myös ikäviä liikenneongelmia: metsään rakennettu tie on syrjässä ilman risteävää liikennettä. Esteetön väylä todennäköisesti edesauttaa kaahaamista ja epätoivottua ”ralliajelua” sekä hidastaa Kytäjänkadun liikennettä uuden risteyksen vuoksi. Lisäksi Kytäjänkadun ja Sairaalankadun risteykset olisivat joko mutkassa tai mäessä aiheuttaen näkemäesteitä, mikä lisää onnettomuuksien määrää. On hyvä muistaa, että sairaalaan kuitenkin pääsee jo nyt kahdelta suunnalta. Helsingin sairaalarakennelma Meilahdessa on monin verroin suurempi ja liikennelogistiikaltaan haastavampi kuin Hyvinkäällä. Jos pääkaupungin liikenneongelmat on kyetty ratkaisemaan, pystytään siihen varmasti myös Hyvinkäällä.

Sonninmäki on kokonaisuudessaan asemakaavoitustyön yhteydessä kaavoitettava viher- ja virkistysalueeksi. Sonninmäki kuuluu viheralueverkostoon ja on yksi yhtenäisistä taajamametsistämme. Alue toimii ekologisena yhteytenä Hyvinkään eri puolille. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa todetaan, että kunnan on huolehdittava virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. Sonninmäki on juuri tällainen viheralueverkoston osa.

Sonninmäki on geologisesti merkittävä paikka. Alueelta löytyy muinaisrantaa, suppakuoppia ja siirtolohkareita. Mannerjään aikoinaan muovaama reunamuodostuma on osa ensimmäistä Salpausselkää. Nämä geologiset tekijät puolestaan määrittävät Sonninmäen tärkeäksi pohjavesialueeksi. Geologinen menneisyys tarjoaa erinomaiset luonnontieteen opetuspuitteet Sonninmäellä. Alueelle on luontopolun lisäksi laadittu opetusmateriaalia, jota Hyvinkään varhaiskasvatusryhmät ja koulut käyttävät runsaasti.

Alueella on virkistyskäyttöä kaikkina vuodenaikoina. Sonninmäen hiihto-, lenkkeily-, pyöräily- ja ulkoilumaastot ovat saavutettavissa ilman omaa autoa bussilla ja kävellen. Se on myös monin paikoin esteetön soveltuen ulkoilukäyttöön ihan kaikille kuntalaisille. Hyvinkään kaupunkistrategiassa ilmastonmuutoksen torjunta ja ympäristönsuojelu on nostettu tärkeiksi tavoitteiksi. Sonninmäen kaavoittaminen virkistysalueeksi tukee myös Hyvinkään kaupungin omia strategisia tavoitteita.

Hyvinkääläiset ovat joutuneet suurien säästötoimien kohteiksi: peruspalveluista mm. kouluista on karsittu kestävän taloudenohjelmassa jo vuosien ajan. Siksi nykyisessä taloustilanteessa ei ole välttämätöntä rakentaa tietä; säästetään varat johonkin oleellisempaan.

Hyvinkään vihreät ry


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *