Yleinen

Valtuustokauden yhteenveto: Mitä saimme aikaan 2017-2021?

Harvoja asioita voi suoraan asettaa yhden ryhmän laariin, monia aloitteita ja lautakunnan päätöksiä tehdään yhteistyössä – kaikissa lautakunnissa ei edes ole ollut useampaa vihreiden edustajaa, joten toisten kannattaminen ja kannatuksen hakeminen muilta kuuluu asiaan. Ryhmällemme on ollut tärkeää olla mukana neuvottelemassa ja edistämässä ympäristönäkökulmia kaikessa päätöksenteossa, yhteistyössä muun valtuuston kanssa.

Tällä kaudella olemme puhuneet jatkuvan metsänkasvatuksen periaatteen puolesta, tehneet aiheesta aloitteen ja vaatineet kaupungin metsäohjelmaan muutoksia.

Olemme vastustaneet kaavailtuja rakennushankkeita Sveitsiin sekä tiehanketta Sonninmäkeen, molemmat hankkeet ovat vielä kesken. Esitimme Sveitsin kehittämissopimuksen yhteydessä, että rakennusala etsittäisiin muualta kaupungista kuin suojelualueen kupeesta. Olemme vastustaneet alueen yleiskaavaa – erityisesti olemme huolissamme pohjavesien kertymästä ja pilaantumisesta koko Sveitsin alueella. Sonninmäen tiehanke sai vihreiltä täystyrmäyksen, mutta olemme avoimia sairaalan liikenneongelmien ratkaisuille olemassa olevaa tieverkkoa kehittämällä ja parantamalla.

Aikaisemmin vuonna 2017 saimme teollisuusrakentamiselle suunniteltua aluetta kavennettua Niinistönkorvessa, jotta alueen harvinaislaatuiset tihkupinnat saivat suojelun.

Yritimme saada kaupungin tarjoamaan enemmän ilmastoystävällistä kasvisruokaa, sekä kauramaitoa kaikille vapaasti valittana vaihtoehtona kouluissa ja varhaiskasvatuksessamme.

Ohjasimme v. 2019 budjetissa määrärahoja kolmannen sektorin, hyvinvointi- ja vapaaehtoistoiminnan toimijoiden yhteistyölle ja kordinoinnille. Kaupungilla oli tähän palkattu henkilö, jonka toiminnan mahdollistamiseksi tuo määraha ohjattiin. Yhteisön hyvinvointiin ja vireyteen liittyen olemme esittäneet tällä kaudella tukea korttelijuhlille ja -tapahtumille, ehdottaneet ylimääräisen kouluruoan jakelua, sekä liikennepuiston perustamista Hyvinkäälle.

Säästöneuvotteluissa olimme mukana pelastamassa kaupunkimme laajaa kieliohjelmaa ja englanninkielistä opetusta. Molemmat pelastuivat leikkauksilta. Olemme myös tehneet aloitteen IB-lukion perustamisesta Hyvinkään lukion yhteyteen. Myös oman äidinkielen opetus saatiin pelastettua yhteistyöllä. Vastaavasti epäonnistuimme vakuuttamaan muut ryhmät esimerkiksi erinäisten lisätuntien tai pisteryhmien tärkeydestä – tai opettajien kesäajan palkkauksesta.

Puhuimme oppilashuollon lisämäärärahojen puolesta ja saimme ne yhteistyössä läpi kesken vaikeiden säästö- ja veronkorotusneuvotteluiden. Olimme mukana poistamassa Ridasjärven koulun säästölistalta.

Edellytimme lakisääteisen vammaisneuvoston perustamista Hyvinkäälle. Tällä kaudella olemme edistäneet myös rakennetun ympäristön esteettömyysvaatimusten toteuttamista – mm. vakiinnuttamalla turvallisuuskävelyt, joilla tarkastellaan kaupunkia esteettömyysnäkökulmasta yhdessä kaupunkilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Neuvottelimme ja äänestimme taide- ja kulttuurilaitosten määrärahaleikkauksia aiottua pienemmäksi – emme silti pystyneet torppaamaan leikkauksia kokonaan. Hävisimme esityksen museoiden erillisten johtajapestien säilyttämisestä, vaikka teimme viimeiseen saakka töitä museoiden puolesta.

Luonnon monimuotoisuutta olemme pyrkineet edistämään myös esimerkiksi aloitteilla perinnemaisemien hoidosta lampaiden avulla (joka on myös tehokas tapa Jättipalsamin torjunnassa). Sekä luonnon monimuotoisuuden lisäämistä asukkaiden viihtyvyyttä parantavalla tavalla puistoissa, piha-alueilla, teiden varsilla ja joutomailla.

Saimme jatkoaikaa vanhusten päivätoiminnalle, jonka Keusote olisi halunnut lakkauttaa – sillä kaikissa keusoten kunnissa kyseistä palvelua ei ole aikaisemminkaan tarjottu. Jatkoajan tarkoituksena on kartoittaa mahdollisuuksia jatkaa vanhusten päivätoimintaa yhteistyössä kaupungin ja mahdollisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Vihreät valtuutetut ja keskeiset luottamushenkilöt ovat tällä kaudella olleet:

Kaupunginhallituksessa vihreiden jäsen on Aki Korpela, ja hänen varajäsenenään toimii Minna Hyytiäinen. Myös kaupunginvaltuuston II vpj:llä (Sanna-Kaisa Patjas) on läsnäolo-oikeus kaupunginhallituksen kokouksissa ja kaupunginhallituksen henkilöstöjaostossa. Kaupunginhallituksen jäsen Korpela on hallituksen alaisen kehittämisjaoston jäsen ja varapuheenjohtaja.

Ympäristölautakunnan puheenjohtaja: Terhi Korpela
Ympäristölautakunta, varajäsen: Niina Koskelin

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtaja: Minna Hyytiäinen
Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta, varajäsen: Niina Koskelin, Anette Helénin (SDP) varajäsen Nina Pyykkönen

Opetuslautakunta jäsen: Markku Jahnukainen
Opetuslautakunta, varajäsen: Minna Hyytiäinen (alkukauden: Roosa Laakso)

Teknisen lautakunnan jäsenet: Yrjö Ala-Paavola ja Sirpa Kalliomaa
Tekninen lautakunta, varajäsen: Niko Kostia

Tarkastuslautakunnan jäsen: Laura Alkula
Tarkastuslautakunta, varajäsen: Satu Kontiainen

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Keusote):
yhtymävaltuuston jäsen: Satu Kontiainen
yhtymävaltuuston varajäsen: Soile Kalliomäki
hallituksen jäsen (II varapuheenjohtaja): Aki Korpela (myös henkilöstöjaoston varajäsen)
hallituksen varajäsen: Sanna-Kaisa Patjas
SOTE-jaoston jäsen: Satu Kontiainen