Yleinen

Valtuustokyselymme 26.4. kaupunginvaltuustolle Sveitsin metsänhakkuista

Vihreä Valtuustoryhmä /Nina Pyykkönen on esittänyt virkakunnalle valtuustokyselyn 26.4. kaupunginvaltuustolle Sveitsin metsänhakkuista.

Me vihreät kannamme huolta metsän säilymisestä kaupunkilaisten virkistys- ja urheilualueena – jota ei pidä pilata laajoilla metsänhakkuilla, kerrostaloista puhumattakaan.

Kyselymme kuuluu: ”Moni hyvinkääläinen on havainnut Sveitsin metsän paikoin harventuneen merkittävästi jatkettujen metsänhoitotöiden seurauksena. Muutos on useista kuntalaisista tuntunut huolestuttavalta ja siinä määrin suurelta, että toivoisin selvitystä seuraviin kysymyksiin:

1. Suunnitelmassa puhutaan ”maisemareikien avaamisesta”. Onko tässä huomioitu ensisijaisesti luonnonsuojelullinen ja metsänhoidollinen perustehtävä?

2. Onko puiden kaataminen ajankohtaisessa laajuudessa ollut metsänhoidollisesti tarpeellista, ja mikä on metsänhoidollisten tarpeiden ja maisemaestetiikan suhde näissä ratkaisuissa?

3. Onko kaataminen tapahtunut luonnonsuojelualueella, ja jos, niin onko alueeseen liittyvät erityissäädökset huomioitu metsänhoitotöissä?”

Näihin toivottavasti saamme vastauksia illan kaupunginvaltuustossa kello 18 alkaen.

Kaupunginvaltuuston kokousta voi seurata suorana lähetyksenä verkossa, lue lisää: hyvinkaa.fi/valtuustolive