Yleinen

Hyggligt liv i Hyvinge

Kommunalvalprogrammet 2021 för De Gröna i Hyvinge rf. Godkänt i föreningens officiella möte den 10.1.2021:

#1 De gröna ändrar världen så att livet på jorden kan blomstra – arbetet börjar i kommunen.

Besluten angående naturens mångfald och den närmaste miljön fattas i kommunerna. Dessa beslut är inte likgiltiga och ansvaret för dem hör till oss alla. Att skydda grundvatten, biodiversitet och våra kulturmiljöer samt att sträva efter en kolneutral stad är alla grön politik.

Staden i människans storlek

Staden kan inte byggas endast på ekonomiska värderingar: en lummig, parkliknande stad och ett livligt centrum är en rikedom. I stadsplaneringen måste vi anpassa ihop naturmiljöns och den växande stadens behov. Utrymmet i staden hör till oss Hyvingebor.

#2 Ett gott liv för var och en

Att kunna delta i sin egen vardag är grundläggande till ett gott liv. Denna känsla är en rättighet oberoende av ens ålder eller bakgrund. Tiden och tillvaron med de närmaste, goda fritidsmöjligheter och tillräcklig stöd i vardagens problematiska situationer skapar trygghet i våra liv. Tillgänglighet och jämlikhet måste vara inkluderade i offentliga tjänster. Fungerande social- och hälsovård är varje Hyvingebos rättighet. I en grön kommun har vi nolltolerans på rasism, trakasserier och diskriminering.

Undervisning och bildning

I Hyvinge har varje barn rätt till en jämlik och likvärdig dagvård och grundläggande utbildning. Särskilt måste vi stödja de skolor som har mest utmaningar. Ingen får falla bort. Människor i alla åldrar måste ha möjligheten till att omarbeta sina kunskaper och på ett sådant sätt trygga sitt uppehälle i den skiftande världen. Var och ens dröm är värd lika mycket. Vår uppgift är att ta hand om att vem som helst kan bli vad som helst.

Kultur och välmående

Kulturen samlar människor ihop, ökar sysselsättning och befrämjar social välmående. Kulturen ansvarar bara för en liten del av Hyvinges utkomster men har mycket större verkan. Konst och kultur främjar hälsan och välmående, lockar ungdomar, familjer och tillväxtföretag in till kommunen. Kulturen skapar charm och en livlig stad får folket att flytta tillbaks.

#3 Morgondagen bygger vi tillsammans

Hyvinge är ett bra ställe för att bo, leva och jobba. I framtiden måste staden säkra goda förutsättningar för distansarbetet. I stadens beslut måste man söka kreativa lösningar för att stödja sysselsättningen via hållbar utveckling och möjliggöra rättvisa verksamhetsförutsättningar för varje företag i alla storlek. Kommunen är en mänsklig gemenskap, där kommuninvånarens möjligheter till att påverka sin vardag måste förstärkas. Staden i människans storlek byggs tillsammans, och alla beslut som fattas ska basera sig på vetskap

Lue kuntavaaliohjelmamme suomeksi / Our program for municipal elections in english here.