Yleinen

Vihreiden poliittinen tavoiteohjelma 2019-2023

Puoluekokous hyväksyi Vantaalla uuden poliittisen tavoiteohjelman vuosille 2019-2023.

Vihreät tekee politiikkaa, joka asettaa yhteiskunnan toiminnan luonnon kantokyvyn rajoihin, turvaa luonnon monimuotoisuuden ja mahdollistaa hyvän elämän edellytykset jokaiselle.

Maailmanlaajuiset megatrendit kuten ympäristön kantokyvyn loppuminen, ilmastonmuutos, globalisaatio, kaupungistuminen, työn murros ja maailman väestökysymys asettavat yhteiskunnille suuria haasteita, joihin meidän on vastattava.

Hyvä tulevaisuus luodaan tekemällä ympäristöä säästävistä valinnoista helppoja ja kannattavia. Se luodaan hillitsemällä ilmastonmuutosta ja pysäyttämällä kuudes sukupuuttoaalto. Se luodaan satsaamalla koulutukseen ja sivistykseen sekä edistämällä turvallista maailmaa, ihmisoikeuksia ja kaikkien yhdenvertaisuutta. Se luodaan huolehtimalla siitä, ettei ketään jätetä. Se luodaan hyödyntämällä digitalisaatiota ja luomalla uutta työtä.

(Tutustu koko ohjelmaan puolueen omilta sivuilta täällä)