Valtuutettu Jussi Kukkola ihmetteli Hyvinkään kaupungin uuteen johtamisjärjestelmään liittyneitä päätöksiä kirjoituksessaan Valtaa harvoille ja nimenomaan valituille to 22.9. Aamupostissa. Olin jäsenenä työryhmässä, jonka esityksen valtuusto äänestyksen jälkeen hyväksyi.

Tarve Hyvinkään johtamisjärjestelmän uudistamiseen lähtee uudesta kuntalaista, joka astuu kokonaisuudessaan voimaan uusien valtuustojen myötä 1.6.2017. Tällöin kuntien erilaiset johtosäännöt korvataan yhdellä hallintosäännöllä, jossa määritellään, miten kuntaa hallitaan, ja mistä kukin toimielin tai viranhaltija kunnassa saa päättää.

Hyvinkäällä hyväksytyt muutokset ovat aika pieniä. Itse hallintorakenteen valtuusto hyväksyi yksimielisesti. Äänestyksen vaati se, keitä eri toimielimiin jatkossa voidaan valita.

Hyvinkään valtuusto päätti, että jatkossa kaupunginhallituksen jäsenten, sekä lautakuntien puheenjohtajien tulee olla kaupunginvaltuutettuja. Hallintosääntöön kirjataan myös toive, että lautakuntien muutkin jäsenet jatkossa valittaisiin pääsääntöisesti valtuutetuista.

Työryhmämme päätyi esitykseensä korostaakseen kuntalaisdemokratiaa. Kuntavaaleissa kaupunkilaiset pääsevät valitsemaan, keitä he haluavat itseään edustamaan, ketkä valitaan ”päättäjiksi”, kunnanvaltuutetuiksi.

Hallintosäännössä valtuusto jakaa sille kuuluvaa päätäntävaltaa sen alaisille lautakunnille. Hyvinkäällä valtuutettu ei nytkään suinkaan päätä esim. sosiaalitoimen asiakasmaksuista tai päiväkotien lakkauttamisista, vaan päätösvalta on siirretty lautakuntiin. Lautakuntien jäsenet tekevät isoja päätöksiä, joten myös heidän on hyvä olla poliittisesti vastuussa äänestäjilleen.

Kaikissa puolueissa ei aina ole mahdollista nimetä lautakuntiin ainoastaan valtuutettuja jo siksi, että valtuutetut eivät riitä. Siksi jatkossakin säilytetään mahdollisuus valita lautakuntiin jäseniksi muitakin kuin valtuutettuja.

Työryhmämme näkemyksen mukaan on ehdottomasti kuntalaisten roolia korostavampaa ja demokratiaa vahvistavampaa, kun vaaleissa he saavat valita itselleen haluamansa päättäjät, kuin että puolueet villisti ja vapaasti nimeävät näihin elimiin omasta mielestään parhaat henkilöt.

Aki Korpela
Hyvinkään kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja (vihr.)
aapo_290916