Kaupunginvaltuusto 30.1.2017

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) eli niin sanottu vanhuspalvelulaki on tullut voimaan 1.7.2013.

Lain tavoitteena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja terveyttä ja lisätä mahdollisuuksia vaikuttaa palvelujen kehittämiseen kunnassa. Tavoitteena on myös parantaa iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta saada laadukkaita palveluja sekä vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja toteuttamiseen. Laki täydentää muuta sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä ja painottuu sosiaalihuoltoon. Terveydenhuollon palveluista on säädetty terveydenhuoltolaissa.

Vanhuspalvelulaissa ei ole säädetty uusista lakisääteisistä palveluista. Keskeiset iäkkäiden henkilöiden käyttämät sosiaalipalvelut, kuten kotipalvelut, omaishoidon tuki, palveluasuminen ja laitoshoito ovat edelleen määrärahasidonnaisia. Lain mukaan ikääntyneelle väestölle on tarjottava neuvontapalveluja ja riskiryhmille terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä.

Iäkkäiden henkilöiden säännöllisiä terveystarkastuksia varten ei ole valtakunnallisia, yhtenäisiä kriteereitä. Joissain kunnissa iäkkäille henkilöille kuitenkin järjestetään terveystarkastus sairauksien varhaiseksi löytymiseksi ja terveyden ylläpitämiseksi.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme että Hyvinkää selvittäisi:
– onko mahdollista, että tietyn iän ylittäneet henkilöt saisivat itse varata ajan yleiseen terveystarkastukseen, vaikka tiettyä yksilöityä vaivaa ei olisikaan
– olisiko kaupungin hyödyllistä alkaa tarjota iäkkäille henkilöille määräiässä terveystarkastuksia
– mitä tällaiset tarkastukset maksaisivat tai vaatisivat terveydenhuollolta
– minkä ikäisille kuntalaisille terveystarkastuksia kannattaisi tehdä ja mahdollinen toiminta aloittaa

Hyvinkään vihreä valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Sinikka Ala–Paavola