LuottamushenkilömmeLausunnot, kannanotot ja aloitteet / Lehtikirjoituksiamme / Ympäristöpolitiikkaa

Mitä on vihreys?
Vihreys on kaiken elämän suojelemista. Vihreä oikeudenmukaisuus on sekä maailmanlaajuista, että lajien ja sukupolvien välistä. Vastuuta on kannettava kanssaihmisistä, ympäristöstä ja koko maailman tulevaisuudesta.

Paras perintö lapsillemme on puhdas ja hyvinvoiva luonto. – Kulutuksesta on siirryttävä kestävyyteen: Näin tuotteet, tavarat, luonto ja ilmasto kestävät sukupolvesta toiselle.

 

Hyvinkäällä haluamme:
– Suojella Salpausselän pohjavettä
– Kierrätyksen olevan helppoa
– Suosia puhdasta lähiruokaa
– Kaupungin olevan esimerkkinä ilmastonmuutoksen torjumisessa

 

Yhdenvertainen hyvinvointi
Hyvät julkiset palvelut luovat tasa-arvoa. Ennaltaehkäisy on tehokkainta terveydenhuoltoa.

Kaikki rakennettu ympäristö tulee olla saavutettavissa niin lastenvaunuilla kuin rollaattorilla. Esteettömyys pitää olla suunnittelun lähtökohtana.

 

Hyvinkäällä on hyvä huomen
Kunta on ihmisen yhteisö. Kuntalaisen vaikutusmahdollisuuksia omaan arkeen on vahvistettava vaalien välilläkin.

Elinvoimaisuus ja terve talous rakentuvat monipuoliselle elinkeinoelämälle. Tavoitteenamme on yrittäjämyönteinen Hyvinkää, näin mahdollistetaan uusien työpaikkojen synty.

Haluamme monimuotoisen luonnon, viihtyisän lähiympäristön ja rikkaan kulttuuriympäristön.

Etsitään elämyksiä kulttuurin kuluttamisesta eikä kulutuskulttuurista!