Hyvä elämä #meidänhyvinkää

Keskitymme Hyvinkäällä erityisesti näihin asioihin:

  1. Koulutus ja kasvatus
  2. Kaavoitus ja maankäyttö
  3. Kaupunkikehittäminen
  4. Kulttuuri
  5. Kuntalainen

Vihreän politiikan tavoitteena on peruskorjata yhteiskunta lempeämmäksi, tasa-arvoisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Vihreä päätöksenteko on eettistä, avointa ja läpinäkyvää. Kunnianhimoinen ympäristöpolitiikka on vihreän politiikan kulmakivi.

Hyvinkää tarvitsee vihreitä päättäjiä. Vihreys on kaiken elämän suojelemista. Vihreä oikeudenmukaisuus on sekä maailmanlaajuista että lajien ja sukupolvien välistä. Vastuuta on kannettava kanssaihmisistä, ympäristöstä ja koko maailman tulevaisuudesta.

Valtuustokaudella 2017–2021 tehdään historiaa. Huhtikuun vaaleissa valitut valtuutetut pääsevät rakentamaan uuden kunnan. Nykyisin noin puolet kunnan toiminnoista, henkilöistä ja rahankäytöstä muodostuu sosiaali- ja terveystoimesta. SOTE–uudistuksessa ne siirretään uusien maakuntien hoidettavaksi 1.1.2019 alkaen.

Uusi Hyvinkää vastaa koulutuksesta, kaavoituksesta ja kehittämisestä.  Meille tärkeitä ovat myös kulttuuri ja kuntalainen. Näissä kaikissa meillä vihreillä on paljon annettavaa. Paras perintö lapsillemme on puhdas ja hyvinvoiva luonto. Kulutuksesta on siirryttävä kestävyyteen: näin tuotteet, tavarat, luonto ja ilmasto kestävät sukupolvelta toiselle.

Koulutus ja kasvatus

Vihreät ovat koulutusmyönteinen puolue, joka on profiloitunut sivistyksen puolestapuhujana. Vaikka kestävä talous on tärkeä tavoite, on kaiken keskiössä kuitenkin ihminen. Hänen hyvinvointinsa ja tulevaisuutensa on tärkein.

Kaavoitus ja maankäyttö

Vastuu ympäristöstä kuuluu meille kaikille. Kaavoituksessa kaupunki joutuu sovittamaan yhteen luonnonympäristön ja kasvavan kaupungin tarpeet.  Vihreät ovat kaavakäsittelyissä ainoa luonnonarvot aidosti esille ottava poliittinen ryhmä. Pohjaveden suojelu, monimuotoisen luonnon ja kulttuuriympäristön turvaaminen sekä hiilineutraaliksi kaupungiksi pyrkiminen ovat vihreää politiikkaa.

Kehittäminen

Hyvinkää kasvaa ja kehittyy jatkuvasti. Kaupungissa on käynnissä monia isoja hankkeita: Sveitsin matkailualue ja Hangonsillan uusi kaupunginosa. Esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden tulee ulottua tilojen lisäksi myös palvelujen saavutettavuuteen ja käytettävyyteen. Maahanmuuttoon ja kotoutumiseen tarvitaan vihreää, oikeudenmukaista politiikkaa.

Kulttuuri

Me vihreät etsimme elämyksiä kulttuurista, ei kulutuskulttuurista. Vaalimme monipuolista ja osallistavaa kulttuurikenttää kaikenikäisille. Vihreille tärkeää on kulttuurin harrastamisen ja ammattimaisen tekemisen edellytysten turvaaminen.

Kuntalainen

Kunta on ihmisten yhteisö. Kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa arkeensa on vahvistettava. Kuulemisen ja suunnitteluun mukaan ottamisen on oltava oikea-aikaista ja aidosti vaikuttavaa. Jokaiselle on turvattava ihmisarvoinen elämänpolku. Tärkeintä on hyvä arki.

 

Tutustu myös Vihreän liiton kuntavaaliohjelmaan: 12 tavoitetta kuntiin Suomen uudistamiseksi!