Talousarvio 2018

Kaupunginvaltuuston talousarviokokouksen vihreiden ryhmäpuheenvuoron piti ryhmäpuheenjohtaja Aki Korpela:

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

On vaikea edes muistaa, koska viimeksi Hyvinkäällä seuraavan vuoden talousarvion laadinta on ollut näin tuskatonta, kuin nyt vuodeksi 2018. Kolme viimeistä vuotta on puserrettu talouden tasapainottamisohjelmaa, jotta lopulta kuluvana vuonna päästiin juhlimaan Hyvinkään 100 vuotta niin, että kaupungin talous oli kunnossa. Nyt vuodeksi 2018 kaupunginhallituksen esitys lupaa jopa pitkästä aikaa paljon uutta ja hyvää:

Vihreä valtuustoryhmä näkee erittäin hyvänä kehityksenä mm. sen, että koulujen tarvikemäärärahoihin on kymmenen vuoden jälkeen saatu 200.000 euron lisäys. Kouluissa on määrärahan niukkuuden vuoksi menneinä vuosina nähty aika epätoivoisessa kunnossa olevia, vanhentuneita oppikirjoja.

Ympäristön kannalta hieno satsaus on viime vuonna äänestyksessä häviämämme HSL-lipputuki julkisilla kulkuneuvolla pääkaupunkiseudulle päivittäin matkaaville. Sekin on esityksessä nyt mukana. Julkisilla kulkemisesta pitää tehdä edes hinnaltaan autoilua houkuttelevampi vaihtoehto. Tietynlainen satsaus joukkoliikenteeseen on nyt Hämeenkadun siltakannen suunnittelu, jonka jälkeen tiedetään, mitä tämä Hyvinkään julkista paikallisliikennettä suuresti edistävä hanke maksaisi ja koska se olisi toteutettavissa.

Vanhustenhoitoon esitys lupaa lisää 15 hoitopaikkaa lisää pitkään paikkoja jonottaneille.

Hyvää on luvassa myös kaupungin henkilöstölle, jolle esitys lupaa liikunta– ja kulttuuriseteleitä. Tarkoitus on myös käynnistää aktiiviset rekrytointitoimenpiteet positiivisen työnantajakuvan edistämiseksi ja tätä varten laaditaan harjoittelijaohjelma.

Hyvät valtuutetut,

Tietenkään orastava talouskasvu ei mahdollista kaikkea, mitä esitykseen toivoisi. Lasten kotihoidon Hyvinkää-lisä on esityksessä edelleen katkolla. Sitä ei talousarviovuonna voida palauttaa maksatukseen, vaikka ryhmämmekin sisällä tällaisia toiveita on, erityisesti alle 2-vuotiaiden lasten osalta. Kaupunginhallituksessa perussuomalaiset ja keskusta esittivät, että lisään varattaisiin 250.000 euroa.  Ehdotettu 250 000 ei kuitenkaan millään laskentakaavalla riitä edes entisen kaltaisen Hyvinkää–lisän maksamiseen, jota siis ennen keskeytystä sai 2016 vain 140 lasta lakisääteistä kotihoidontukea savista noin 750 lapsesta, vaan saamisen ehtoja pitäisi kiristää edelleen. Vanhojen ehtojen mukainen määraraha-arvio olisi n.  400 000 – 700 000 euroa. Kun vielä tiedetään, että varhaiskasvaukseen ja vanhempainrahoihin odotetaan vuodeksi 2018 monia lakiuudistuksia, joiden sisältö ja vaikutus on vielä kovin epäselvä, ja kun lisän maksatuksen kannattajilla ei ole esittää suunnitelmaa, mistä kaupunki rahat maksuun ottaisi vaarantamatta kaupungin talouden tasapainoa, ei ryhmämme ole tällä kertaa kannattamassa Hyvinkää–lisän palauttamista. Toivottavasti voimme palata asiaan lähivuosina. Lisä kannattaa palauttaa vasta, kun on olemassa kohtuullinen varmuus siitä, että se voidaan palauttaa pysyvämmin, kuin vain yhdeksi talousarviovuodeksi.

Hyvät valtuutetut. Ryhmäpuheen lopuksi keskitymme vielä kaupungin ympäristö ja kulttuuri- ja hyvinvointilautakuntaan.

Ympäristölautakunnan talousarviosta teimme seuraavat havainnot:
– Rakennusvalvonnan talousarviossa varaudutaan arkiston digitointiin. Kulut saataneen katettua lisääntyvillä lupamaksuilla. Työhön esitetään palkattavaksi määräaikainen digitoija,

Ympäristölautakunnalla on monia muitakin hyviä tavoitteita vuodeksi 2018:
– Rakennusvalvonnassa käytössä oleva menestyksekäs sähköinen lupamenettely otetaan käyttöön myös ympäristövalvonnassa.
– Kytäjärven tilaa kartoitetaan ja kunnostustoimia suunnitellaan.
– Kuntalaisdemokratiaa ja -osallisuutta kehitetään mm. perustamalla ympäristöfoorumi kuntalaiskeskustelun ja -vaikuttamisen kanavaksi.

(Tässä kohdassa oli ennalta kirjoittamaton, tajunnanvirtatekniikalla toteutettu osuus kaupungin metsien hoidosta ja puiden tärkeydestä niin maisemallisesti kuin tunnetasolla.)

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta osaltaan on aivan keskiössä kaupungin uuden Pelikirjan toteuttamisessa. Tarjoamalla lapsille ja nuorille mielekästä harrastustoimintaa voimme osaltamme olla tukemassa heidän kehitystään aktiivisiksi ja osallistuviksi kaupunkilaisiksi. On tärkeää ja todettu vetovoimatekijä, että voimme taata monipuoliset harrastusmahdollisuudet niin liikunnasta kuin kulttuurista kiinnostuneille.

Harrastustoiminnan ohella tulee kuitenkin muistaa kuinka kulttuurilaitokset ovat kulttuurin peruspilarit, jotka kantavat vastuun kulttuurin laadusta ja saavutettavuudesta. Pysyvät organisaatiot ja ammattilaisten toiminta tukevat osaltaan harrastustoimintaa. Esimerkkinä tällaisesta yhteistyön merkityksestä ovat Hyvinkäälle saadut OKM:n hankerahoitukset, joiden turvin on voitu kehittää ja tuottaa uudenlaisia toimintamalleja harrastustoimintaan. Laadukkaan kulttuurityön turvaamiseksi on tärkeää, että huolehdimme kulttuurilaitosten rahoituksesta Hyvinkäällä myös tulevaisuudessa.  Kulttuurilaitoksilla tässä yhteydessä tarkoitamme esim. Hyvinkään Orkesteria,  Lasten ja nuorten taidekeskusta, Rautatiemuseota, joita saavat valtionapuna vastaavan osuuden, kuin mitä Hyvinkää maksaa omana avustuksena. Kaupungin avustusten suuruus vaikuttaa siis niiden rahoitukseen molempia kautta. Hyvinkäästä kulttuurikaupunkina kertoo toki jotakin se, että näiltä toimijoilta ei lakkautettu eikä leikattu avustuksia edes pahimpina säästövuosina. Nyt olisi kuitenkin aika tehdä avustuksiin indeksikorotukset, joita ei ole tehty kymmeneen vuoteen. Ryhmämme vakaa toive on, että osittainen korotus olisi mahdollinen jo lautakunnan käyttösuunnitelmavaiheessa. Ellei tähän pystytä, tulisi sellainen hyvin valmistella yhteistyössä toimijoiden kanssa vuodeksi 2019.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.
Hyvin mielin aloitamme kaupungin vuoden 2018 talousarvion käsittelyn. Ryhmämme on hyvin tyytyväinen yhteistyössä kokoon saatuun pakettiin, joka on jo huomioinut jo useimpien valtuustoryhmien toiveet ja kannanotot valmisteluvaiheessaan. Nyt käsittelyssä oleva esitys on valmis hyväksyttäväksi sellaisenaan: emme ole ryhmänä tekemässä esitykseen mitään lisäys- tai muutosesityksiä.

Hyvinkään vihreä valtuustoryhmä kahvitauolla kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.11.2017

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.