Hyvinkään kaupunginmuseon perusnäyttelytoiminnan käynnistäminen

Kaupunginvaltuusto 23.10.2017

Perustuslain mukaan vastuu ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Museoiden vastuulla on edistää kulttuuriperintöä koskevan tiedon saatavuutta ja huolehtia sen tallentamisesta ja säilyttämisestä tuleville polville. Kulttuuriperinnön tulee olla kaikkien Suomessa asuvien saavutettavissa ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen, kieleen, terveydentilaan tai vammaan, yhteiskunnalliseen asemaan ja varallisuuteen katsomatta.

Hyvinkään kaupunginmuseo tuottaa palveluita sekä meille kuntalaisille että matkailijoille, mutta tällä hetkellä siltä puutuu yleisöpalvelun kannalta tärkein työkalu: pysyvä perusnäyttely. Kaupunginmuseolla on ollut vaihtuvien näyttelyiden tilana Villan Voimala. Villatehtaan remontin vuoksi ei enää vuoden 2018 alusta ole museon käytössä.

Perusnäyttelyllään museo kertoo toimintansa ja kokoelmiensa keskeisistä aiheista ja ennen kaikkea meidän historiasta, miten uinuvasta nummikauppalasta tuli vireä ja elinvoimainen kaupunki. Lisäksi perusnäyttelytoiminta lisäisi kulttuurikentän aktiivisuutta, tuottaisi elämyksiä, tarjoaisi kohtaamispaikan niin kuntalaisille kuin muillekin toimijoille ja olisi virikkeellinen oppimisympäristö niin lapsille, aikuisille, uushyvinkääläisille, vanhuksille, matkailijoille — ihan kaikille.

Villatehtaan remontin vuoksi Hyvinkään kaupunginmuseon vaihtuvan näyttelyn tilana toiminut Villan Voimala ei enää vuoden 2018 alusta ole museon käytössä.

Kulttuuripalvelut tuottavat kuntalaisille hyvinvointia. Hyvinkään menneisyydestä ja nykyisyydestä kertova museo rakentaa positiivista paikallisidentiteettiä, helpottaa paikkakunnalle kiinnittymisessä ja vähentää syrjäytymistä.

Museoita kehitetään kulttuurimatkailullisina vetovoimatekijöinä ja niillä on merkitystä alueen kiinnostavuudelle. Ja tällainen vetovoimatekijä puuttuu Hyvinkään kulttuurihistoriallisesta kentästä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Hyvinkään kaupunki osoittaa Hyvinkään kaupunginmuseolle tilat perusnäyttelytoimintaan.

Hyvinkään vihreä valtuustoryhmä,
ensimmäinen allekirjoittaja ja aloitteen valmistelija Ragni Reichardt

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.