Valtuuston isot päätökset tehtiin faktojen perusteella

Aamuposti 13.9.2017

Kaupunginvaltuustossa oli maanantaina isoja päätöksiä, jotka ovat nostaneet myös paljon keskustelua niin Aamupostissa, kuin SOMEssa. Valitettavasti kaikissa kirjoituksissa kaikki tosiasiat eivät aina pidä paikkansa. Valtuusto päätyi rantaisuunsa tietäen, että:

1. Kunnallinen uimala ei koskaan ole tuottava sijoitus. Tälläkin hetkellä uimalan kustannuksista noin puolet katetaan lipputuloilla, puolesta vastaavat veronmaksajat. Verorahoista maksetaan vuositasolla n. 1,5 miljoonaa. Silti satsaus uimalaan on omasta mielestäni kannattava. Kysymys on hyvinvoinnista ja se koskee kaikkia kuntalaisia. Jotta uimalan lipputulot kattaisivat menot, pitäisi hintojen olla siis kaksinkertaiset. Hinnoittelusta päättää kaupungin Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta, koska uimala on nyt ja jatkossakin 100% kaupungin.
2. Uimalan laajennus ja remontti kallistui 4.000.000 euroa suunnitellusta pääosin siksi, että nykyiset altaat, rakennus ja sen talotekniikka olivat huonommassa kunnossa, kuin mitä edellistä suunnitelmaa tehdessä arvioitiin. Allasosasto on suurelta osin 1960-luvun lopun peruja. Remontin yhteydessä tosin myös esim. parannetaan rakennuksen energiataloutta. Vaikka pinta-ala suurenee, ei energiankulutus juurikaan kasva. Eristyksen lisääminen säästää vuosittaisissa käyttökuluissa. Hinnan nousu ei siis aiheudu ”kylpylästä”.
3. Uimalan laajennus ja peruskorjaus pyritään toteuttamaan niin, että uimalaa ei tarvitsisi sulkea. Tavoitteena on pitää uimala remontin ajan auki.
4. Kaupunki ei ole mukana Sveitsin hotellissa. Itse hotelliin ei kulu verorahoja. Riskin hotellitoiminnasta kantavat sijoittajat.
5. Musiikkiopisto ei ole Hyvinkään kaupungin. Sitä ylläpitää yhdistys, jota kaupunki tosin osaltaan tukee. Yhdistys saa rahoitusta muualtakin. Nykyinen musiikkiopiston rakennus on Hyvinkään kaupungin. Musiikkiopisto on siinä vuokralla.
6. Rentolle myytiin nykyinen Musiikkiopiston rakennus suojeluvelvotteineen siinä kunnossa, kuin se nyt on. Ilman asemakaavamuutosta tontille ei voi rakentaa mitään. Mahdollisesta lisärakennusoikeudesta päättää aikanaan valtuusto ja siitä Rentto on sitoutunut maksamaan lisähintaa.
7. Kaupunki ei omista eikä tue nk. Renton suurhallia. Riskin kantaa Rentto. Kaupunki sitoutuu vuokraamaan lukion liikuntakäyttöön 1/3:n hallista 40 tuntia viikossa 38 viikkoa vuodessa. Lisäksi Musiikkiopisto muuttaa siis vuokralle Renton suurhallin yhteyteen rakennettavaan lisäosaan nykyisen kaupungin omistaman rakennuksen sijaan.

Aki Korpela
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
Hyvinkää

Aamuposti 13.9.2017

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.