Ilmastonmuutoksen seurauksia torjutaan monin keinoin

Aamupostin (10.8.17) tekstiviestipalstalla nimimerkki ”Kann passieren” totesi, että ilmastonmuutoksen estämisen juna meni jo 50 vuotta sitten.

Ilmastonmuutos on vääjäämätön ilmiö, joka seurauksineen vaikuttaa kaikkiin ihmisiin halusimme tai emme. Sen seurauksena on mm. ääreviä säätiloja sekä monille eliöille suuria vaikeuksia pärjätä elinympäristöissään. Ilmaston muuttuminen on ollut liian nopeaa. Siksi vastuu ilmastonmuutoksen seurauksista on aiheuttajalla eli meillä kaikilla. Kyyninen asenne ja välinpitämätön suhtautuminen eivät auta yhtään haittojen torjumisessa.

On totta, että nykyinen muutos ei ole ainoa laatuaan: ilmastot ovat muuttuneet luontaisesti vuosimiljoonien aikana paljon. Käsillä oleva muutos on kuitenkin aiempia vaihteluita ongelmallisempi, koska ihmislaji aiheuttaa ilmakehän hiilidioksidin määrän kasvun ja täten maapallon keskilämpötilan nousun ennätysnopeasti.

Kaikki toimet materiaalin kierrättämisestä, energiansäästöstä, joukkoliikenteen kehittämisestä aina kaavoitukseen ja yleisen kulutuksen hillitsemiseen ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen lieventämisessä. Hyvinkään on monien muiden kuntien ohella ryhtynyt toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi mm. hiilidioksidipäästöjä vähentämällä. Kaupunkiorganisaation toimet eivät yksin riitä, sillä kaupungin osuus alueen CO2 –päästöistä on noin 10 %. Senpä vuoksi vastuuta ilmastonmuutoksen syistä ja siihen varautumisesta ei voi sysätä jollekin ulkopuoliselle taholle. Kyllä se vaan niin on, että minä, nimimerkki ”Kann passieren” ja kaikki muutkin ihmiset joutuvat antamaan oman panoksensa paremman ympäristötulevaisuuden puolesta.

Vuosittain julkaistavassa Hyvinkään ympäristöraportissa on 37 sivua konkreettisia toimia, joita Hyvinkään kaupunki on tehnyt ilmastonmuutoksen seurausten hillitsemiseksi.

Seuraavaksi olisi hienoa lukea lista kuntalaisten teoista, jotka – pisaroina meressä – vaikuttavat hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

 

Terhi Korpela
ympäristölautakunnan puheenjohtaja (vihr.)
biologian opettaja

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.