Ilmastonmuutoksen seurauksia torjutaan monin keinoin

Aamupostin (10.8.17) tekstiviestipalstalla nimimerkki ”Kann passieren” totesi, että ilmastonmuutoksen estämisen juna meni jo 50 vuotta sitten. Ilmastonmuutos on vääjäämätön ilmiö, joka seurauksineen vaikuttaa kaikkiin ihmisiin halusimme tai emme. Sen seurauksena on mm. ääreviä säätiloja sekä monille eliöille suuria vaikeuksia pärjätä elinympäristöissään. Ilmaston muuttuminen on ollut liian nopeaa. Siksi vastuu ilmastonmuutoksen seurauksista on aiheuttajalla eli meillä […]