Mielipide Sveitsin–Härkävehmaan osayleiskaavaluonnoksesta

Hyvinkään Vihreät ry ilmoittaa, että yhdistys ei hyväksy osayleiskaavaluonnoksessa esitettyä kerrostalorakentamista nk. hotellin parkkipaikalle (kaavassa AK–1) koska:

1) Ei ole hyvää suunnittelua rakentaa julkisen puistoalueen keskelle yksityistä asumista. Sveitsin ydinalue tulee varata matkailua ja virkistystä varten.

2) Asuminen keskellä luonnonsuojelualuetta altistaa sen eroosiolle ja muulle kulumiselle

3) Kerrostalot korkealla mäellä pilaavat maiseman ja suojellun harjualueen

4) Asuinalue on haitaksi pohjavedelle ja sen muodostumiselle. Sveitsin harju on merkittävä raakavetemme lähde ja pohjaveden muodostumisalue verrattain pieni.

Vaadimme, että 1) hotellin parkkipaikoille osoitettu AK-1 merkittyä rakennusaluetta ei toteuteta, vaan tarjotaan laadittujen Sveitsi–sopimusten mukaisesti hankkeen totuttajille tälle alueelle merkitty rakennusoikeus kaupunkimme muilta asuinalueilta . Lisäksi 2) alueen pohjavesitutkimusten valmistuttua on vielä kriittisesti arvioitava, miten laaja rakentaminen ylipäänsä on mahdollista Aleksis Kiven kadun varren AK-2 –alueella pohjaveden muodostumista vaarantamatta.

 

Hyvinkäällä, 16. päivänä kesäkuuta 2017

 

Marja–Leena Laakso                                     Aki Korpela
puheenjohtaja                                               rahastonhoitaja

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.