Aseman koulu on meidän kulttuuriperintöämme

Aseman koulun lakkauttaminen ja puukoulun siirtäminen ovat Hyvinkäällä olleet keskustelunaiheena jo toistakymmentä vuotta. Usein lakkauttamista puoltavat puheenvuorot perustellaan arvokkaalla tontilla, jolla koulu sijaitsee. Suunnitelmana olisi siirtää Aseman vanha puukoulu vähemmän arvokkaalle tontille. Kivikoulun kohtalo olisi karumpi, sillä se purettaisiin. Kaikki tämä kaupungin kehittämisen nimissä.

Me vihreät ehdokkaat vastustamme yhtestuumin kulttuuriperintöömme kajoamista. Kaupunkikehitys voi kulkea käsi kädessä kulttuuriperinnön suojelemisen kanssa. Aseman koulu on Hyvinkään historian kannalta merkittävä kulttuuriperinnön kohde sekä yhteisön historian että rakennusperinnön tasolla.

Aseman koulu perustettiin 1894 ja puukoulu valmistui vuonna 1913 ollen paikkakunnan suurin yksikerroksinen puurakennus. Vuonna 1926 perustettiin kauppala, jossa puutalot saivat väistyä funkkisilmeen tieltä. Puisia rakennuksia ei kuitenkaan purettu mielivaltaisesti, vaan ne elivät vielä pitkään kaupunkikuvassa. Osa sai rapistuakin ihan rauhassa. Tultaessa kohti nykypäivää liikerakennukset, funkkistyyli ja elementtitalot nousivat rakennusmaisemaksi Hyvinkäällä.

Aseman puukoulu yhdessä Laineen talon, Solbon, rautatieaseman sekä postitalon kanssa muodostavat ainutlaatuisen historiallisen puuarkkitehtuurikokonaisuuden. Koulurakennus on näistä nuorin, muttei suinkaan vähäisin. Puukoulu on Hyvinkäälle ainutlaatuinen, koska keskustan alueella ei ole muita 1900-luvun alun puurakentamista edustavia rakennuksia. Puukoulun arvo on merkittävä myös historiallisen päätöksenteon kannalta. Hyvinkään kunnan perustamiskokous pidettiin siellä 30.7.1917.

Sotien jälkeisenä aikana Hyvinkään väkiluku tuplaantui ja kauppala kasvoi ja kehittyi. Puukoulu kävi ahtaaksi ja vuonna 1954 valmistui uusi – arkkitehti Antero Pernajan suunnittelema – koulurakennus. Rakennus kertoo itsessään jälleenrakennuskauden arvoista ja ihanteista. Koulun piha-alueelle on jätetty tilaa myös historialle. Puinen koulurakennus ja mäntymetsän tuntu luovat 1900-luvun alkupuolen tunnusomaista hyvinkääläistä miljöötä. Kivikoulu ja viereiset kerrostalot taas muodostavat ehjän jälleenrakennuskaudelle tyypillisen arkkitehtonisen kokonaisuuden.

Kaupunkitila kätkee sisäänsä rakennushistoriaa, kulttuuriperimää, muistoja ja lukemattomia tarinoita meistä hyvinkääläisistä. Aseman koululla on ainutlaatuinen paikka kaupunkimme historiassa ja nykyisyydessä.

Meillä kaupunkilaisilla on valta kehittää kaupunkia, mutta ei tehdä sitä kulttuuriperintömme kustannuksella.

Ragni Reichardt
Kuntavaaliehdokas (vihr.)
Hyvinkää

Aamuposti 13.3.2017

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.