Opelan kuulumisia

Aloitin opetuslautakunnan varsinaisena jäsenenä lokakuussa. Varajäsenen tehtävää olen hoitanut jo pidempään, ja päässyt samalla sisään lautakunnan toimintaan. Kuten kaikkia muitakin toimialoja, myös opelan toimintaa leimaa tarve löytää säästökohteita, jotta asetettuun tasapainotustavoitteeseen päästään.

Opetuslautakunnassa on tänä syksynä käsitelty palveluverkkosuunnitelmaa, joka edellisellä kierroksella jätettiin odottamaan päätöksiä. Nyt lautakunta on muotoillut esityksen, jossa kyläkoulut toistaiseksi jatkavat ja tilannetta tarkastellaan uudelleen, kun oppilasmäärä pienenee alle kolmenkymmenen tai jos edessä on kiinteistöjen peruskorjauksen tarvetta. Joidenkin koulujen osalta oppilasmäärän ennustetaan laskevan lähivuosina tuon asetetun oppilasmäärärajan alle, mutta päätös antaa mahdollisuuden myös toisenlaiselle kehitykselle. Kävimme aiheesta keskustelua omassa kuukausikokouksessamme pariinkin kertaan, ja esitys sai myös vihreältä ryhmältämme kannatusta. Kaupunginvaltuusto päättää seuraavassa kokouksessaan, hyväksyykö se tehdyn esityksen. Samassa kokouksessa päätetään myös tulevan lukion sijainnista. Lautakunnan pohjaesitys on, että lukio rakennetaan Hangonsiltaan.

Toinen seuraavassa valtuustossa päätettävä asia koskee Hyvinkää-lisää, joka maksetaan tietyin edellytyksin kotona lastaan hoitaville vanhemmille. Olin osaltani hyväksymässä opelan päätöstä, jossa esitetään Hyvinkää –lisän maksamisen keskeyttämistä toistaiseksi. Tätä perustelen sillä, että lautakunnassa on edelleen löydettävä säästöjä, eikä vastaavaa kustannusvaikutusta ole mielestäni mahdollista muilla tavoin tuottaa. Lisä ei myöskään perustu tarveharkintaan: sitä saavat kaikki tietyt kriteerit täyttävät perheet, mutta toisaalta sitä eivät saa ne, jotka sitä tarvitsisivat vähintään yhtä paljon. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sijaisena ja keikkalaisina työtä tekevät, joilla ei vanhempainrahakauden jälkeen ole työpaikkaa, johon palata. Jos ja kun lisä joskus palautetaan, tulen kannattamaan sen tarveharkintaisuutta tai vaihtoehtoisesti tasapuolisuutta niin, että sitä maksetaan kaikille kotonaan lasta hoitaville. Tällä hetkellä tällainen laajennus ei käsittääkseni ole mahdollista taloustilanteesta johtuen.

Tämä päätös on minulle ehdottomasti tähänastisista vaikein. Pidän pienten lasten kotihoitoa lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille (yleensä aina) parhaana mahdollisena hoitomuotona ja sen tukeminen on tärkeää. Silti, kun kannamme vastuuta kokonaisuudesta, en pysty tällä hetkellä puolustamaan tämä tuen jatkamista koska se ei ole tasapuolinen eikä tarveharkintainen.

Lisää haasteita on tiedossa. Varhaiskasvatukseen on valtion taholta tulossa heikennyksiä subjektiivisen päivähoito-oikeuden lakkauttamisen muodossa ja ryhmäkokoja kasvattamalla. Suhtaudun lapsiryhmien kokojen kasvattamiseen hyvin negatiivisesti. Lapset tarvitsevat kasvattajan aikaa ja huomiota, eikä sitä tämänhetkisissäkään ryhmissä (yli kolmevuotiailla 7 lasta / kasvattaja) ole liikaa. Myös lasten turvallisuus voi olla uhattuna, kun ryhmäkoot kasvavat. Kuukausikokouksessamme totesimme, ettei tällainen kehitys ole toivottua ja tulemme näillä näkymin  tekemään muutosesityksen asian tullessa ajankohtaiseksi.

 

Lautakunnassa siis kiireistä!

Outi Pyrhönen

Has one comment to “Opelan kuulumisia”

You can leave a reply or Trackback this post.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.